Euro-pyro
Fireworks is not a crime

Wat is een CE markering?

De CE markering op een product geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. CE  Conformité Européenne = European Conformity = Europese conformiteit = In overeenstemming met.   De CE markering is te herkennen aan de letters C en E. De CE markering is geen keurmerk. Het geeft alleen aan dat het is toegelaten voor de Europese Markt. 

Wanneer mag de CE markering aangebracht worden?

Nadat de zogenoemde conformiteitbeoordelingsprocedure met goed gevolg afgerond is, mag de CE markering op het vuurwerkartikel aangebracht worden . De CE markering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aangebracht zijn.

Wat is een conformiteitbeoordelingsprocedure?

In het kort komt het erop neer dat een zogenoemde Aangewezen Instantie (AI) met goed gevolg bepaalde veiligheidstesten moet uitvoeren voordat de fabrikant een CE markering op een vuurwerkartikel mag aanbrengen. Meestal bestaan deze testen uit de volgende twee testen: 1) typetest en 2) batchtest.  


   Wat is een Aangewezen Instantie (AI) of Notified Body (NOBO)?  
   Dit is een door een overheid aangewezen instantie die in Europa bevoegd is om de conformiteitbeoordelingsprocedure uit te voeren. Voor Nederland is de Aangewezen Instantie: TÜV Rheinland Nederland B.V. te Apeldoorn. 

Mag de importeur ook naar een buitenlandse Aangewezen Instantie?

Ja, men mag ook naar een buitenlandse Aangewezen Instantie.


   Wat doet een Aangewezen Instantie precies?


   De Aangewezen Instantie is bevoegd om de conformiteitbeoordelingsprocedure uit te voeren. Ze voeren de voorgeschreven testen uit en beoordelen de resultaten. Als een importeur een CE markering op zijn artikelen wil laten aanbrengen dan moet hij toestemming krijgen van de Aangewezen Instantie en die krijgt hij alleen als alle testen met goed gevolg zijn doorlopen.


   Is de CE markering geldig in heel Europa? 

   Ja, de CE markering is geldig in heel Europa

.  
   Waarom heeft men de CE markering ingevoerd?

 Het doel is om veiliger vuurwerk op de markt te krijgen. Daarnaast is het doel het bevorderen van een vrije handel binnen de EU

.  
   Wat is een Pyrotechnic Family Guidance?

  Dit is een uitvoeringsbesluit van de gezamenlijke Europese Notified Bodies (NOBO’s). In dit besluit staat vermeld welke regels er gelden voor het indelen in groepen (families) van alle vuurwerkartikelen. De artikelen worden ingedeeld n.a.v. hun categorie, vorm, ontwerp, afmetingen, type, aantal shots, hoeveelheid kruit, enz. De desbetreffende Aangewezen Instantie (NOBO) is er voor verantwoordelijk dat de juiste familie-indeling wordt toegepast.


   Hoe lang zijn de typetesten die in het verleden zijn afgegeven geldig?

 De typetestcertificaten blijven geldig totdat ze ingetrokken worden of het betreffende artikel substantieel is gewijzigd.


   Mogen de typetest en de batchtest door verschillende NOBO’s uitgevoerd worden? Zo ja, welke NOBO nummers worden dan op de vuurwerkartikelen geplaatst?

Ja, de type- en batchtest mogen door verschillende NOBO’s uitgevoerd worden. De nummers van beide NOBO’s worden op het vuurwerkartikel geplaatst. Het nummer van de NOBO die de batchtest heeft uitgevoerd, wordt achter het logo CE geplaatst. Als één NOBO beide testen uitvoert dan komt alleen het nummer van deze NOBO achter het logo CE.  XXXX YY ZZZZ  XXXX: nummer NOBO die de batchtest heeft uitgevoerd
YY: categorie indeling (bv F1,F2,F3,F4)
ZZZZ: certificaatnummer van het testcertificaat
  Op de positie XXXX mag dus alleen het nummer van de NOBO komen te staan die de batchtest heeft uitgevoerd.     Als er 2 NOBO’s zijn die de type- en batchtest uitgevoerd hebben dan kan het plaatje er zo uitzien:  XXXX  WWWW YY ZZZZ     XXXX: nummer NOBO die de batchtest heeft uitgevoerd
WWWW: nummer NOBO die de typetest heeft uitgevoerd
YY: categorie indeling (bv F1,F2,F3,F4)
ZZZZ: certificaatnummer van het testcertificaat